Heiskort sesongen 16/17
 
  Barn/Ungdom
9-15 år
Voksen
16-66 år
Sesongkort 16/17 - Familiepakke
(Se vilkår til høyre)
6500,-
 
Sesongkort 16/17 2000,- 2500,-
Helgakort
(Fungerer som 2-dagerskort i vinterferie og påskeferie)
400,- 500,-
Dagskort 250,- 300,-
Halvdagskort (se tidspunkt til høyre) 200,- 250,-
Enkelttur 30,- 30,-
Barnebakke Gratis kjøring for alle aldersgrupper  

0-8 år: Gratis kjøring i hele anlegget.
Honnør 67+: Betaler samme som barn/ungdom.

Heiskortet er personlig og skal kunne forevises ved kontroll.
Barn 0-8 år gratis.


NB Halvdagskort: Først på sesongen starter disse kl 12.00 og varer til kl 15.00 - 3 timer.
Fra og med uke 5 starter de kl 13.00 og varer til 16.00 - 3 timer.
Dette grunnet at vi må stenge en time tidligere i mørketida midtvinters.

Familiepakke sesong:
Alle må ha samme registrerte bostedsadresse. Dere får et sesongkort hver for pakkepris. Med familie menes foreldre med sitt/sine barn under 20 år.

Bankterminal i heisbua (Bank Axept). Tar ikke utenlandske kort.
(Alle priser inkl mva. Med forbehold om vær og føre. Heiskort refunderes ikke ved driftsstans som følge av uvær, strømbrudd, teknisk svikt eller annen hendelse utenfor skisenterets kontroll. Heiskortet er personlig og kan ikke overdras til andre. Ved brudd på reglement i skisenteret kan heiskort bli inndratt.)